Isiksusliku arengu keskus

Meie usume sinusse

Meie põhiline lähtekoht inimestega töötamisel on see, et inimene on tervik. Sellest lähtuvalt käsitleme iga inimest kui kordumatut persooni koos kõigi temale omaste käitumisharjumuste, uskumuste, rollidega ning erinevate pooltega. 

Jacob Moreno on öelnud, et me pole haiged, me ei vaja diagnoosi. Me oleme geeniused, loovad isiksused oma erinevate rollidega.

Personaalne nõustamine

Jacob Moreno on öelnud, et me pole haiged, me ei vaja diagnoosi. Me oleme geeniused, loovad isiksused oma erinevate rollidega. Kui me põhjendame oma muresid või hädasid läbi teiste, siis me teeme enda väga väikeseks. 

Meie usume, et energia, mis inimese väikeseks teeb, tuleb meie seest, meie rollidest. Kasutame nõustamisel erinevaid meetodeid, sest ühele sobib üks ja teisele teine lähenemise viis oma elulise tasakaalu taastamiseks. 

Esimene kohtumine, mis kestab 30 minutit, on tasuta. Nii on võimalik inimesel teha sõltumatu otsus, kas meie poolt pakutud teenus talle sobib.

Isiksuslik areng läbi psühhodraama

Psühhodraama on koondnimetus Jacob Levi Moreno (1889 -1974) poolt loodud filosoofiale, psühholoogiale, psühhoteraapiale ja sellega seonduvale metoodikale. Ehk teisisõnu on psühhodraama meetod, mille abil saab inimene uurida oma elu erinevaid tahke ja tähendusi, mis ta neile andnud on. See toimub läbi tegevuse psühhodraama laval lavastaja juhendamisel ja abiminade ning grupi kaasabil. Tegevuse käigus saab uurida psühhosomaatilisi, sotsiaalseid, psühholoogilisi ja spirituaalseid rolle. 

Sotsiodraamas uurib grupp laval ühist teemat või grupi sisemist reaalsust läbi rollide ja nendevaheliste suhete.
Sotsiomeetria uurib grupis olevate rollide vahelisi interaktsioone, teeb nad nähtavaks ja aitab neid muuta. Sotsiomeetria keskendub valikutele ja dünaamikale, mis nendega seotud on.
Grupi psühhoteraapia all mõeldakse siin terapeutilist protsessi, mis tekib kasutades psühhodraamat, sotsiodraamat ja sotsiomeetriat.

Psühhodraamaga on teilgi võimalus tutvust teha, kui liitute meie lehega Facebookis või enesearengu grupiga.

Mihkel Reinsalu

Director of Psychodrama, Certified Practitioner (CP)